MADDE 1- TARAFLAR

1.1- SATICI:

Ünvan : TÜKENMEZ EĞİTİM YAYIN YAPIM PAZARLAMA TİCARET Ltd. Şti.
Adres : Merkez Mh. Koca Mansur Sk. No:106 Gül Apt. D 5-6 Şişli / İSTANBUL
Telefon : 0 (850) 840 39 67
E-Posta : [email protected]

1.2- ALICI:

Ünvan :
Adres :
Telefon :
E-Posta :

MADDE 2- KONU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait Tükenmez Eğitim Yayın Yapım Pazarlama Tic. Ltd. Şti. internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

Tarih :
Ürün Kalemleri
- Toplam Ürün Tutarı -

Ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi, satış bedeli yukarıda belirtildiği gibidir.

Ödeme Şekli :
Teslimat Adresi :
- Ödeme Tipi ile Toplam Ödenen Tutar -

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER

4.1. ALICI, Tükenmez Eğitim Yayın Yapım Pazarlama Tic. Ltd. Şti. internet sitesi olan magaza.hocalarageldik.com'da sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2. ALICI ön bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, ALICI/Tüketici, adres, siparişi verilen ürüne/lere ait temel özellikler, ürünün/lerin vergiler dahil Türk Lirası fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

4.3. Sözleşme konusu ürün/ler, 30 günlük yasal süreyi aşmamak şartı ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak SİTE’de yer alan ön bilgiler içinde açıklanan 1-7 iş günü içerisinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilmek üzere kargolanır.

4.4. Kargo firmasının, ürünü ALICI’ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle ve SATICI’dan kaynaklanmayan başkaca nedenlerle, siparişi verilen ürünün ALICI'ya teslim edilememesinden dolayı SATICI her ne nam ve ad altında olursa olsun sorumlu tutulamaz.

4.5. SATICI, sözleşme konusu ürünün/lerin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen nitelikleri haiz, varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.6. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı ürün/ler tedarik edebilir.

4.7. SATICI, sipariş konusu ürünün/lerin teslimini ifasının imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu öğrendikten itibaren üç gün içinde ALICI/Tüketici’ye bildirir ve 14 günlük süre içinde tahsil ettiği toplam bedeli ALICI’ya, satın alınırken kullanılan ödeme aracına uygun bir şekilde defaten iade eder.

4.8. Ürünün/lerin teslimatı için ön bilgilendirme formunun elektronik ortamda teyit edilmesi gerekmektedir. Herhangi bir nedenle ürün/ler bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulur.

4.9. Ürünün/lerin teslim edilmesinden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün/ler bedelini SATICI'ya ödememesi durumunda, ALICI kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü 3 gün içinde SATICI'ya iade etmek zorundadır. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir. Aksi taktirde ALICI, SATICI’nın ürün miktarını faizi ile birlikte kendisinden tazmin etmek maksadı ile her türlü yola başvuracağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.10. SATICI mücbir sebepler, teslimi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesintiye uğraması ve başkaca olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü/leri süresi içinde teslim edemez ise, bu durumu ALICI'ya bildirecektir. Bu takdirde ALICI (i) siparişin iptal edilmesini, (ii) sözleşme konusu ürünün/lerin varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya (iii) teslimat süresinin mücbir sebebin/engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği toplam tutar 10 gün içinde kendisine tüketicinin satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün/ler tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 10 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasının alacağı sürenin SATICI’nın sorumluluğunda olmadığını bilmekte ve kabul etmektedir.

ALICININ cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya Hakem heyeti kararları ile Tüketiciye bedel iadesine karar verilen durumlarda, alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü aşağıda belirtilmiştir:

Ürün iadelerinde kusurlu ürün iadeleri haricinde sadece ürün bedeli geri ödenmekte olup sipariş esnasında ödenmiş olan kargo ücretinin geri ödemesi olmamaktadır. Ürün iadesi sonucunda sipariş miktarınızın ücretsiz kargo sınırının altına düştüğü durumlarda iade sonucu ortaya çıkan toplam bedele göre oluşan kargo ücreti geri ödeme tutarından düşülüp kalan bakiye ödenecektir.

Ürün iadelerinde kusurlu ürün iadeleri haricinde sadece ürün bedeli geri ödenmekte olup sipariş esnasında ödenmiş olan kargo ücretinin geri ödemesi olmamaktadır. Ürün iadesi sonucunda sipariş miktarınızın kampanya, promosyon, hediye hakkı kazanım sınırının altına düştüğü durumlarda iade sonucu ortaya çıkan toplam bedele göre oluşan kampanya indirimleri, promosyon, hediye vb ürün-hizmet bedelleri, geri ödeme tutarından düşülüp kalan bakiye ödenecektir.

Banka ALICI’ya geri ödemeyi taksitle ve ALICI’nın ürünü aldığı taksit sayısı ile yapabilir. SATICI bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların ALICI’nın kredi kartına iadesi durumunda, konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına Banka tarafından aktarılabilir. ALICI’nın satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları ,eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 iade yansıyacak ve ALICI iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra , iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olabilecektir.

Kredi Kartı ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda SATICI geri ödemeleri, tüketicinin satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde yapar. Kredi kartına iade, SATICININ ödeme tahsilatında kullandığı ödeme altyapı sağlayıcı/sağlayıcılar aracılığı ile yapılır.

Kapıda ödeme ve havale/EFT ödeme seçeneklerinde iade, ALICI'dan banka hesap bilgileri istenerek, ALICInın belirttiği hesaba ( hesabın faturada ismi yazılı kişinin adına olması şarttır) havale/EFT şeklinde yapılacaktır.

4.11. ALICI, beyan ettiği bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin doğru olmamasından kaynaklı olarak SATICI’nın karşılaşacağı zararları tazmin etmekle yükümlüdür.

4.12. ALICI, ürünlerini kargodan teslim alacağı esnada paket içeriğini kontrol etmekle ve hatalı/eksik ürün olması durumunda kargo firmasına tutanak tutturmakla yükümlüdür. Aksi halde faturada yer alan adette Ürünlerin SATICI tarafından ALICI’ya tam ve eksiksiz teslim edildiği ve ALICI tarafından Ürünlerin tam ve eksiksiz teslim alındığı kabul edilecektir. ALICI’nın, paketi hasarlı veya paketi açılmış olduğu bariz olan gönderileri teslim almaması gerekmektedir; aksi halde tüm mesuliyet ALICI’ya aittir ve SATICI’dan hiçbir hak talep edemez.

MADDE 5- CAYMA HAKKI

ALICI ürünün/lerin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (Ondört) gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin ürünü/leri reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için cayma hakkı süresi dolmadan, yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile SATICI'ya bildirimde bulunulması ve ürünün 6. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.

Sözleşmeden cayma hakkın kullanılması halinde:

ALICI, cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren on gün içinde malı SATICIya ya da yetkilendirmiş olduğu kişiye, anlaşmalı olan kargo firması ile geri göndermek zorundadır.

ALICI’ya veya ALICI’nın gösterdiği kişi/kuruluşa teslim edilen ürünün/lerin (i) faturası (iade bölümü doldurulmalıdır),

Önemli uyarı: İade edilmek istenen ürünün/lerin faturası kurumsal ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.

(ii) kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları, hediyeler vb. ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasında itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve alıcıyı borç altına sokan belgeleri ALICI’ya iade edecek ve 20 günlük süre içerisinde ürünü/leri iade alacaktır.

ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle ürünün/lerin değerinde bir azalma olur veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararlarını tazmin edecektir.

Sözleşmeden cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından varsa düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde bu kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır.

İptal, iade işlemleri nedeniyle ücretsiz kargo sınırının altına düşen siparişler için kargo ücreti yansıtılır.

İptal, iade işlemleri kampanyalarda ve promosyonlarda dikkate alınır.

MADDE 6- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, ALICI aşağıdaki ürün veya hizmetler için cayma hakkını kullanamaz:

 • Taşınabilir Bilgisayar (Orijinal işletim sitemi kurulduktan sonra iade alınmayacaktır.)
 • Her türlü yazılım ve programlar
 • Hür türlü kozmetik ürünleri
 • Telefon kontör siparişleri
 • Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemeleri
 • Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallar
 • Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.
 • Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek mallar
 • Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanlar
 • Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemeler
 • Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallar
 • Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimi
 • Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler
 • Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetler
 • Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetler

MADDE 7- YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI'nın veya SATICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

Satıcı : Tükenmez Eğitim Yayın Yapım Pazarlama Tic. Ltd. Şti.
Alıcı :

EK

ÖRNEK CAYMA FORMU (Bu form, sadece sözleşmeden cayma hakkı kullanılmak istenildiğinde doldurup gönderilecektir.)

 • -Kime: (Satıcı veya sağlayıcı tarafından doldurulacak olan bu kısımda satıcı veya sağlayıcının ismi, unvanı, adresi varsa faks numarası ve e-posta adresi yer alacaktır.)
 • -Bu formla aşağıdaki malların satışına veya hizmetlerin sunulmasına ilişkin sözleşmeden cayma hakkımı kullandığımı beyan ederim.
 • -Sipariş tarihi veya teslim tarihi:
 • -Cayma hakkına konu mal veya hizmet:
 • -Cayma hakkına konu mal veya hizmetin bedeli:
 • -Tüketicinin adı ve soyadı:
 • -Tüketicinin adresi:
 • -Tüketicinin imzası: (Sadece kağıt üzerinde gönderilmesi halinde)
 • -Tarih: